Chuyện lạ đời, ngang nhiên làm chuyện người lớn trên tàu bị khách đánh

Chuyện lạ đời, trên tàu mà cũng làm chuyện người lớn, có người can ngăn mà cũng hung hãn đánh lại, nên bị khách đến cho một bài học vì tội vô liêm sỉ. Thật không thể tin là chuyện gì cũng có.
xem clip:


About the Author

has written 1435 posts on this blog.

Write a Comment

Gravatars are small images that can show your personality. You can get your gravatar for free today!

Copyright © 2014 Báo Mới. All rights reserved.
Proudly powered by WordPress. Developed by Deluxe Themes