Chuyện lạ đời, trên tàu mà cũng làm chuyện người lớn, có người can ngăn mà cũng hung hãn đánh lại, nên bị khách đến cho một bài học vì tội vô liêm sỉ. Thật không thể tin là chuyện gì cũng có.
xem clip: