Có lẽ bác sĩ không thả sông mà giấu xác ở nơi đâu đó chăng?

Sát thủ thả xác chị Huyền xuống sông Hồng nhưng cuộc tìm kiếm với chi phí hàng trăm triệu đồng của gia đình đã vô vọng

xem video

phải chăng là chiêu đánh lừa của bác sỉ, khi ông ta chôn xác ở đâu đó nhưng lại nói thả xuống sông, nhằm đánh lạc hướng

Tổng hợp

About the Author

has written 1435 posts on this blog.

Write a Comment

Gravatars are small images that can show your personality. You can get your gravatar for free today!

Copyright © 2014 Báo Mới. All rights reserved.
Proudly powered by WordPress. Developed by Deluxe Themes