Sát thủ thả xác chị Huyền xuống sông Hồng nhưng cuộc tìm kiếm với chi phí hàng trăm triệu đồng của gia đình đã vô vọng

xem video

phải chăng là chiêu đánh lừa của bác sỉ, khi ông ta chôn xác ở đâu đó nhưng lại nói thả xuống sông, nhằm đánh lạc hướng

Tổng hợp